Iepirkumi

Aizkrauklē
20.03.2017

SIA AKZ Kurināmās šķeldas iepirkšana 2017./2018. gadā Aizkraukles kokzāģētavā.

1. Kurināmās šķeldas iepirkums

1.1. SIA AKZ izsludina kurināmās šķeldas iepirkumu piegādēm laika periodā no 2017. gada 01. maija līdz 2018. gada 30. aprīlim ar kopējo apjomu 128`000 ber/m³, kurš tiek sekojoši sadalīts pa mēnešiem:
Piegādes
Gads Mēnesis Apjoms, m³
2017 Maijs 8 000
2017 Jūnijs 7 000
2017 Jūlijs 7 000
2017 Augusts 7 000
2017 Septembris 8 000
2017 Oktobris 8 000
2017 Novembris 8 000
2017 Decembris 12 000
2018 Janvāris 15 500
2018 Februāris 16 500
2018 Marts 16 500
2018 Aprīlis 14 500
Kopā 128 000

Iepirkuma iespējamā apjoma novirze: +/-20%.

Kurināmai šķeldai ir jāatbilst SIA AKZ kvalitātes noteikumiem (Pielikums Nr.2)

1.2. Kurināmās šķeldas piegādes jāveic saskaņā ar savstarpēji nolīgtu piegāžu grafiku mēneša ietvaros, taču:

1.2.1. ne vairāk kā 300 ber/m3 vienā dienā periodā 01.05.2017 – 30.11.2017

1.2.2. ik dienu fiksētu apjomu saskaņā ar piegāžu grafiku, pārējo apjomu pēc savstarpējas vienošanās laika periodā 01.12.2017-30.04.2018.

2. Finanšu piedāvājuma iesniegšana

2.1. Finanšu piedāvājums (1.pielikums) jāiesniedz SIA AKZ līdz 24.04.2017 plkst. 17:00:

1) iesūtot finanšu piedāvājuma kopiju uz elektroniskā pasta adresi aigars.abolins@akz.lv;

2) iesūtot finanšu piedāvājuma oriģinālu pa pastu vai iesniedzot personīgi SIA AKZ birojā Jaunceltnes ielā 7, Aizkrauklē, LV-5101.

3. Piegādātāju piedāvājumu vērtēšana

3.1. Pēc 2.1 punktā noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks apkopoti un salīdzināti, nosakot katra konkrētā piedāvājuma saimniecisko izdevīgumu. Tiesības noslēgt līgumu tiks piešķirtas Piegādātājam/iem, kuru piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko.

4. Kurināmās šķeldas iepirkuma līgums:

4.1. SIA AKZ sazināsies ar Piegādātājiem, kuriem saskaņā ar izdevīgāko piedāvājumu tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

4.2. Kurināmās šķeldas piegādes adrese: Jaunceltnes iela 7, Aizkraukle, LV-5101.

Kontaktpersona: Ražošanas direktors Aigars Āboliņš, Mob. t.: (+371) 26 346 086

Iepirkuma nolikums apskatāma šeit.

Finanšu piedāvājuma forma apskatāma šeit.

Kvalitātes apraksts apskatāms šeit.