Iepirkumi

Aizkrauklē
10.09.2018

SIA AKZ Kurināmās šķeldas iepirkšana 2018./2019. gadā Aizkraukles kokzāģētavā.

1. Kurināmās šķeldas iepirkums

1.1. SIA AKZ izsludina kurināmās šķeldas iepirkumu piegādēm laika periodā no 2018. gada 01. oktobra līdz 2019. gada 30. aprīlim ar kopējo apjomu 91`000 ber/m³, kurš tiek sekojoši sadalīts pa mēnešiem:
Piegādes
Gads Mēnesis Apjoms, m³
2018 Oktobris 8 000
2018 Novembris 8 000
2018 Decembris 12 000
2019 Janvāris 15 500
2019 Februāris 16 500
2019 Marts 16 500
2019 Aprīlis 14 500
Kopā 91 000

Iepirkuma iespējamā apjoma novirze: +/-20%.

Kurināmai šķeldai ir jāatbilst SIA AKZ kvalitātes noteikumiem (Pielikums Nr.2)

1.2. Kurināmās šķeldas piegādes jāveic saskaņā ar savstarpēji nolīgtu piegāžu grafiku mēneša ietvaros, taču:

2. Finanšu piedāvājuma iesniegšana

2.1. Finanšu piedāvājums (1.pielikums) jāiesniedz SIA AKZ līdz 26.09.2018 plkst. 17:00:

1) iesūtot finanšu piedāvājuma kopiju uz elektroniskā pasta adresi aigars.abolins@akz.lv;

2) iesūtot finanšu piedāvājuma oriģinālu pa pastu vai iesniedzot personīgi SIA AKZ birojā Jaunceltnes ielā 7, Aizkrauklē, LV-5101.

3. Piegādātāju piedāvājumu vērtēšana

3.1. Pēc 2.1 punktā noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks apkopoti un salīdzināti, nosakot katra konkrētā piedāvājuma saimniecisko izdevīgumu. Tiesības noslēgt līgumu tiks piešķirtas Piegādātājam/iem, kuru piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko.

4. Kurināmās šķeldas iepirkuma līgums:

4.1. SIA AKZ sazināsies ar Piegādātājiem, kuriem saskaņā ar izdevīgāko piedāvājumu tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

4.2. Kurināmās šķeldas piegādes adrese: Jaunceltnes iela 7, Aizkraukle, LV-5101.

Kontaktpersona: Ražošanas direktors Aigars Āboliņš, Mob. t.: (+371) 26 346 086

Iepirkuma nolikums apskatāma šeit.

Finanšu piedāvājuma forma apskatāma šeit.

Kvalitātes apraksts apskatāms šeit.