Energoefektivitātes pasākumu ieviešana SIA “AKZ” ražotnē

Projekta Nr. 4.1.1.0/17/A/001

Projekta nosaukums: Energoefektivitātes pasākumu ieviešana SIA “AKZ” ražotnē

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, uzstādot biomasas katliekārtu ar dūmgāžu kondensatoru kokapstrādes uzņēmuma “AKZ”.

 
Projekta ietvaros uzņēmuma ražotnē tiks uzstādīta biomasas katliekārta, kas papildināta ar dūmgāžu kondensatoru, tādējādi nodrošinot papildus siltuma iegūšanu no atgrieztajām dūmgāzēm. Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota energoefektivitāte kokskaidu granulu ražošanas un kokmateriālu žāvēšanas procesā, kā rezultātā ražošanas procesā siltumenerģijas patēriņš samazināsies par vairāk kā 15%, salīdzinājumā ar līdzšinējo siltumenerģijas patēriņu. 
Uzstādītā tehnoloģija ļaus samazināt energoresursu patēriņu ražošanas procesā, līdz ar to Projekta īstenošana ne vien ļaus uzlabot energoefektivitāti uzņēmumā, bet radīs arī pozitīvu ietekmi uz apkārtējo vidi. 
Projekta līdzfinansēšanai ir piešķirts Kohēzijas Fonda atbalsts 30% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Atbalsts piešķirts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” ietvaros. 
Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2018.gada aprīlim.
ES fondi logo